کد مطلب: 180341
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۲۳:۲۶
پیکر دانش‌آموز شهید علی اصغر لری گویینی از شهدای حادثه تروریستی شاهچراغ امروز بر دستان مردم سیرجان از بولوار سردار جنگل تا میدان امام حسین (ع) با حضور گسترده مردم برگزار شد.
 
تشییع شهید ۸ ساله حادثه شاهچراغ(ع)
تشییع شهید ۸ ساله حادثه شاهچراغ(ع)
تشییع شهید ۸ ساله حادثه شاهچراغ(ع)
تشییع شهید ۸ ساله حادثه شاهچراغ(ع)
تشییع شهید ۸ ساله حادثه شاهچراغ(ع)
تشییع شهید ۸ ساله حادثه شاهچراغ(ع)
تشییع شهید ۸ ساله حادثه شاهچراغ(ع)
تشییع شهید ۸ ساله حادثه شاهچراغ(ع)
تشییع شهید ۸ ساله حادثه شاهچراغ(ع)تشییع شهید ۸ ساله حادثه شاهچراغ(ع)
تشییع شهید ۸ ساله حادثه شاهچراغ(ع)
تشییع شهید ۸ ساله حادثه شاهچراغ(ع)
تشییع شهید ۸ ساله حادثه شاهچراغ(ع)
تشییع شهید ۸ ساله حادثه شاهچراغ(ع)
تشییع شهید ۸ ساله حادثه شاهچراغ(ع)
تشییع شهید ۸ ساله حادثه شاهچراغ(ع)
تشییع شهید ۸ ساله حادثه شاهچراغ(ع)
تشییع شهید ۸ ساله حادثه شاهچراغ(ع)
تشییع شهید ۸ ساله حادثه شاهچراغ(ع)
تشییع شهید ۸ ساله حادثه شاهچراغ(ع)
تشییع شهید ۸ ساله حادثه شاهچراغ(ع)
تشییع شهید ۸ ساله حادثه شاهچراغ(ع)
تشییع شهید ۸ ساله حادثه شاهچراغ(ع)
منبع : خبرگزاری مهر