کد مطلب: 178726
 
تاریخ انتشار : شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۰۸:۵۴
دیدار تیم‌های فوتبال استقلال تهران و سپاهان اصفهان در هفته اول لیگ برتر باشگاههای کشور با نتیجه دو بر صفر به سود تیم فوتبال سپاهان اصفهان به پایان رسید.
 
وحید هاشمیان مربی تیم ملی فوتبال ایران در استادیوم آزادی در دیدا تیم های فوتبال استقلال تهران و سپاهان اصفهان حضور دارد
ریکاردو ساپینتو سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران در دیدا تیم فوتبال استقلال تهران و سپاهان اصفهان در ورزشگاه آزادی تهران حضور دارد
ریکاردو ساپینتو سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران در حال استقبال از خوزه مانویل مورایس سرمربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان است
ریکاردو ساپینتو سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران در دیدا تیم فوتبال استقلال تهران و سپاهان اصفهان در ورزشگاه آزادی تهران حضور دارد
تیم های فوتبال استقلال تهران و سپاهان اصفهان در حال انجام تشریفات پیش از دیدار تیم های فوتبال استقلال تهران و سپاهان اصفهان هستند
ریکاردو ساپینتو سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران در دیدا تیم فوتبال استقلال تهران و سپاهان اصفهان در ورزشگاه آزادی تهران حضور دارد
رشید مظاهری دروازبان تیم فوتبال سپاهان اصفهان در حال گفتگو با بهزاد غلامپور مربی دروازبان های تیم فوتبال استقلال تهران پیش از دیدا تیم های فوتبال استقلال تهران و سپاهان اصفهان است
بازیکنان تیم فوتبال استقلال تهران در حال گرفتن عکس یادگاری پیش از دیدا تیم های فوتبال استقلال تهران و سپاهان اصفهان هستند
ریکاردو ساپینتو سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران در دیدا تیم فوتبال استقلال تهران و سپاهان اصفهان در ورزشگاه آزادی تهران حضور دارد
بازیکن تیم فوتبال استقلال تهران در حال عبور توپ از محمد دانشگر مدافع تیم فوتبال سپاهان اصفهان در دیدا تیم های فوتبال استقلال تهران و سپاهان اصفهان است
رشید مظاهری دروازبان تیم فوتبال سپاهان اصفهان در حال دفع توپ از مقابل در وازه تیم فوتبال سپاهان اصفهان در دیدا تیم های فوتبال استقلال تهران و سپاهان اصفهان است
کوین یامگا بازیکن تیم فوتبال استقلال تهران در حال عبور توپ از امید نور افکن بازیکن تیم فوتبال سپاهان اصفهان در دیدا تیم های فوتبال استقلال تهران و سپاهان اصفهان است
زبیر نیک نفس بازیکن تیم فوتبال استقلال تهران در حال عبور توپ از یاسین سلمانی بازیکن تیم فوتبال سپاهان اصفهان در دیدا تیم های فوتبال استقلال تهران و سپاهان اصفهان است
ریکاردو ساپینتو سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران در حال راهنمایی بازیکنان تیم فوتبال استقلال تهران در دیدا تیم های فوتبال استقلال تهران و سپاهان اصفهان است
جعفر سلمانی بازیکن تیم فوتبال استقلال تهران در حال عبور توپ از رشید مظاهری دروازبان تیم فوتبال سپاهان اصفهان در دیدا تیم های فوتبال استقلال تهران و سپاهان اصفهان است
دیدار تیم‌های فوتبال استقلال تهران و سپاهان اصفهان در هفته اول لیگ برتر باشگاههای کشور با نتیجه دو بر صفر به سود تیم فوتبال سپاهان اصفهان به پایان رسید
دیدار تیم‌های فوتبال استقلال تهران و سپاهان اصفهان در هفته اول لیگ برتر باشگاههای کشور با نتیجه دو بر صفر به سود تیم فوتبال سپاهان اصفهان به پایان رسید
ریکاردو ساپینتو سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران در دیدا تیم فوتبال استقلال تهران و سپاهان اصفهان در ورزشگاه آزادی تهران حضور دارد
محمدرشید مظاهری دروازبان تیم فوتبال سپاهان اصفهان در حال زدن توپ در دیدا تیم های فوتبال استقلال تهران و سپاهان اصفهان است
دیدار تیم‌های فوتبال استقلال تهران و سپاهان اصفهان در هفته اول لیگ برتر باشگاههای کشور با نتیجه دو بر صفر به سود تیم فوتبال سپاهان اصفهان به پایان رسید
مهدی مهدی پور هافک تیم فوتبال استقلال تهران در حال عبور توپ از فرشاد احمد زاده بازیکن تیم فوتبال سپاهان اصفهان در دیدا تیم های فوتبال استقلال تهران و سپاهان اصفهان است
ریکاردو ساپینتو سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران در حال اعتراض به بازیکنان تیم فوتبال استقلال تهران در دیدا تیم های فوتبال استقلال تهران و سپاهان اصفهان است
دیدار تیم‌های فوتبال استقلال تهران و سپاهان اصفهان در هفته اول لیگ برتر باشگاههای کشور با نتیجه دو بر صفر به سود تیم فوتبال سپاهان اصفهان به پایان رسید
محمد علی نژاد در حال عبور توپ از مقابل بازیکن تیم فوتبال استقلال تهران در دیدا تیم های فوتبال استقلال تهران و سپاهان اصفهان است
خوزه مانویل مورایس سرمربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان در حال گفتگو با محمدرشیدمظاهری دروازبان تیم فوتبال سپاهان اصفهان در دیدا تیم های فوتبال استقلال تهران و سپاهان اصفهان است
دیدار تیم‌های فوتبال استقلال تهران و سپاهان اصفهان در هفته اول لیگ برتر باشگاههای کشور با نتیجه دو بر صفر به سود تیم فوتبال سپاهان اصفهان به پایان رسید
پیمان بابایی بازیکن تیم فوتبال استقلال تهران در حال عبور توپ از بازیکن تیم فوتبال سپاهان اصفهان در دیدا تیم های فوتبال استقلال تهران و سپاهان اصفهان است
ریکاردو ساپینتو سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران در حال اعتراض به بیژن حیدری داور دیدا تیم های فوتبال استقلال تهران و سپاهان اصفهان است
دیدار تیم‌های فوتبال استقلال تهران و سپاهان اصفهان در هفته اول لیگ برتر باشگاههای کشور با نتیجه دو بر صفر به سود تیم فوتبال سپاهان اصفهان به پایان رسید
جعفر سلمانی بازیکن تیم فوتبال استقلال تهران در حال عبور توپ از رامین رضاییان بازیکن تیم فوتبال سپاهان اصفهان در دیدا تیم های فوتبال استقلال تهران و سپاهان اصفهان است
دیدار تیم‌های فوتبال استقلال تهران و سپاهان اصفهان در هفته اول لیگ برتر باشگاههای کشور با نتیجه دو بر صفر به سود تیم فوتبال سپاهان اصفهان به پایان رسید
یاسین سلمانی بازیکن تیم فوتبال سپاهان اصفهان پس از به ثمر رساندن گل اول تیم سپاهان در مقابل استقلال تهران در حال شادی با سایر بازیکنان تیم فتبال سپاهان اصفهان در دیدا تیم های فوتبال استقلال تهران و سپاهان اصفهان است
کوین یامگا بازیکن تیم فوتبال استقلال تهران در حال عبور توپ از امید نور افکن بازیکن تیم فوتبال سپاهان اصفهان در دیدا تیم های فوتبال استقلال تهران و سپاهان اصفهان است
دسجاد شهباززاده مهاجم تیم فوتبال استقلال تهران در حال عبور توپ از محمد دانشگر مدافع تیم فوتبال سپاهان اصفهان در یدا تیم های فوتبال استقلال تهران و سپاهان اصفهان است
رامین رضاییان بازیکن تیم فوتبال سپاهان اصفهان در حال شادی پس از به ثمر رساندن گل دوم در مقابل تیم فوتبال استقلال تهران در دیدار تیم های فوتبال استقلال تهران و سپاهان اصفهان است
امید نور افکن بازیکن تیم فوتبال سپاهان اصفهان در حال اعتراض به علیرضا ایلدروم کمک داور اول مسابقه در دیدا تیم های فوتبال استقلال تهران و سپاهان اصفهان است
کوین یامگا بازیکن تیم فوتبال استقلال تهران در حال عبور توپ از امید نور افکن بازیکن تیم فوتبال سپاهان اصفهان در دیدا تیم های فوتبال استقلال تهران و سپاهان اصفهان است
دیدار تیم‌های فوتبال استقلال تهران و سپاهان اصفهان در هفته اول لیگ برتر باشگاههای کشور با نتیجه دو بر صفر به سود تیم فوتبال سپاهان اصفهان به پایان رسید
دیدار تیم‌های فوتبال استقلال تهران و سپاهان اصفهان در هفته اول لیگ برتر باشگاههای کشور با نتیجه دو بر صفر به سود تیم فوتبال سپاهان اصفهان به پایان رسید
ریکاردو ساپینتو سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران در حال اعتراض به بیژن حیدری داور دیدار تیم های فوتبال استقلال تهران و سپاهان اصفهان است
دیدار تیم‌های فوتبال استقلال تهران و سپاهان اصفهان در هفته اول لیگ برتر باشگاههای کشور با نتیجه دو بر صفر به سود تیم فوتبال سپاهان اصفهان به پایان رسید
منبع : خبرگزاری مهر