کد مطلب: 178349
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۴ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۵:۲۰
آیین تجلیل از پیرغلامان حسینی با حضور مدیرکل تبلیغات اسلامی در مازندران برگزار شد.
 
آیین تجلیل از پیرغلامان حسینی
آیین تجلیل از پیرغلامان حسینی
آیین تجلیل از پیرغلامان حسینی
آیین تجلیل از پیرغلامان حسینی
آیین تجلیل از پیرغلامان حسینی
آیین تجلیل از پیرغلامان حسینی
آیین تجلیل از پیرغلامان حسینی
آیین تجلیل از پیرغلامان حسینی
آیین تجلیل از پیرغلامان حسینی
آیین تجلیل از پیرغلامان حسینی
آیین تجلیل از پیرغلامان حسینی
آیین تجلیل از پیرغلامان حسینی
آیین تجلیل از پیرغلامان حسینی
آیین تجلیل از پیرغلامان حسینی
آیین تجلیل از پیرغلامان حسینی
آیین تجلیل از پیرغلامان حسینی
آیین تجلیل از پیرغلامان حسینی
آیین تجلیل از پیرغلامان حسینی
آیین تجلیل از پیرغلامان حسینی
آیین تجلیل از پیرغلامان حسینی
آیین تجلیل از پیرغلامان حسینی
منبع : خبرگزاری مهر