کد مطلب: 178187
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۸ تير ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۱۳
اینها تصاویر خانه ارواح نیستند. 25 سال پیش ،شهربازی بجنورد با رویای درخشش روزهایی شاد برای مردم این شهر افتتاح شد.
 
جایی شبیه خانه ارواح
جایی شبیه خانه ارواح
جایی شبیه خانه ارواح
جایی شبیه خانه ارواح
جایی شبیه خانه ارواح
جایی شبیه خانه ارواح
جایی شبیه خانه ارواح
جایی شبیه خانه ارواح
جایی شبیه خانه ارواح
جایی شبیه خانه ارواح
جایی شبیه خانه ارواح
جایی شبیه خانه ارواح
جایی شبیه خانه ارواح
جایی شبیه خانه ارواح
جایی شبیه خانه ارواح
جایی شبیه خانه ارواح
جایی شبیه خانه ارواح
جایی شبیه خانه ارواح
جایی شبیه خانه ارواح
جایی شبیه خانه ارواح
جایی شبیه خانه ارواح
جایی شبیه خانه ارواح
جایی شبیه خانه ارواح
جایی شبیه خانه ارواح
جایی شبیه خانه ارواح
جایی شبیه خانه ارواح
جایی شبیه خانه ارواح
جایی شبیه خانه ارواح
جایی شبیه خانه ارواح
جایی شبیه خانه ارواح
جایی شبیه خانه ارواح
جایی شبیه خانه ارواح
جایی شبیه خانه ارواح
جایی شبیه خانه ارواح
جایی شبیه خانه ارواح
جایی شبیه خانه ارواح
جایی شبیه خانه ارواح
جایی شبیه خانه ارواح
جایی شبیه خانه ارواح
جایی شبیه خانه ارواح
منبع : خبرگزاری مهر