کد مطلب: 177805
 
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۹ تير ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۲۷
استان کرمانشاه در تولید گندم مورد نیاز کشور همواره مقام چهارم را طی سالیان گذشته داشته و برداشت گندم در استان از نیمه دوم اردیبهشت ماه آغاز می شود و تا نیمه تیر ماه ادامه دارد.
 
برداشت گندم از اراضی کشاورزی کرمانشاه
برداشت گندم از اراضی کشاورزی کرمانشاه
برداشت گندم از اراضی کشاورزی کرمانشاه
برداشت گندم از اراضی کشاورزی کرمانشاه
برداشت گندم از اراضی کشاورزی کرمانشاه
برداشت گندم از اراضی کشاورزی کرمانشاه
برداشت گندم از اراضی کشاورزی کرمانشاه
برداشت گندم از اراضی کشاورزی کرمانشاه
برداشت گندم از اراضی کشاورزی کرمانشاه
برداشت گندم از اراضی کشاورزی کرمانشاه
برداشت گندم از اراضی کشاورزی کرمانشاه
برداشت گندم از اراضی کشاورزی کرمانشاه
برداشت گندم از اراضی کشاورزی کرمانشاه
برداشت گندم از اراضی کشاورزی کرمانشاه
برداشت گندم از اراضی کشاورزی کرمانشاه
برداشت گندم از اراضی کشاورزی کرمانشاه
برداشت گندم از اراضی کشاورزی کرمانشاه
برداشت گندم از اراضی کشاورزی کرمانشاه
منبع : خبرگزاری مهر