کد مطلب: 177755
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۷ تير ۱۴۰۱ ساعت ۰۸:۵۷
شیر یخ، بستنی سنتی افغانستان است که این روزها در میان مهاجرین و مردم مشهد طرفداران زیادی دارد.
 
شیر یخ، بستنی سنتی افغانستان
شیر یخ، بستنی سنتی افغانستان
شیر یخ، بستنی سنتی افغانستان
شیر یخ، بستنی سنتی افغانستان
شیر یخ، بستنی سنتی افغانستان
شیر یخ، بستنی سنتی افغانستان
شیر یخ، بستنی سنتی افغانستان
شیر یخ، بستنی سنتی افغانستان
شیر یخ، بستنی سنتی افغانستان
شیر یخ، بستنی سنتی افغانستان
شیر یخ، بستنی سنتی افغانستان
شیر یخ، بستنی سنتی افغانستان
شیر یخ، بستنی سنتی افغانستان
شیر یخ، بستنی سنتی افغانستان
شیر یخ، بستنی سنتی افغانستان
شیر یخ، بستنی سنتی افغانستان
منبع : خبرگزاری مهر