کد مطلب: 177075
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۱۰
مراسم تشییع پیکر آیت الله سید عبدالله فاطمی نیا صبح سه شنبه 27 اردیبهشت 1401 در دانشگاه تهران برگزار شد. این گزارش در حال تکمیل است ...
 
مراسم تشییع پیکر آیت الله سید عبدالله فاطمی نیا صبح سه شنبه 27 اردیبهشت 1401 در دانشگاه تهران برگزار شد
مراسم تشییع پیکر آیت الله سید عبدالله فاطمی نیا صبح سه شنبه 27 اردیبهشت 1401 در دانشگاه تهران برگزار شد
مراسم تشییع پیکر آیت الله سید عبدالله فاطمی نیا صبح سه شنبه 27 اردیبهشت 1401 در دانشگاه تهران برگزار شد
سید محمودرضوی در مراسم تشییع پیکر آیت الله سید عبدالله فاطمی نیا در دانشگاه تهران حضور دارد
حجت الاسلام محمود علوی در مراسم تشییع پیکر آیت الله سید عبدالله فاطمی نیا در دانشگاه تهران حضور دارد
مراسم تشییع پیکر آیت الله سید عبدالله فاطمی نیا
مراسم تشییع پیکر آیت الله سید عبدالله فاطمی نیا صبح سه شنبه 27 اردیبهشت 1401 در دانشگاه تهران برگزار شد
مراسم تشییع پیکر آیت الله سید عبدالله فاطمی نیا صبح سه شنبه 27 اردیبهشت 1401 در دانشگاه تهران برگزار شد
مراسم تشییع پیکر آیت الله سید عبدالله فاطمی نیا صبح سه شنبه 27 اردیبهشت 1401 در دانشگاه تهران برگزار شد
مراسم تشییع پیکر آیت الله سید عبدالله فاطمی نیا صبح سه شنبه 27 اردیبهشت 1401 در دانشگاه تهران برگزار شد
مراسم تشییع پیکر آیت الله سید عبدالله فاطمی نیا صبح سه شنبه 27 اردیبهشت 1401 در دانشگاه تهران برگزار شد
مراسم تشییع پیکر آیت الله سید عبدالله فاطمی نیا صبح سه شنبه 27 اردیبهشت 1401 در دانشگاه تهران برگزار شد
منبع : خبرگزاری مهر