کد مطلب: 176122
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۴ فروردين ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۳۲
روز طبیعت و یا سیزده بدر در تقویم خورشیدی مصادف با سیزدهمین روز فروردین است. همواره این روز در اصفهان و همدان با دوستی و آشتی با طبیعت همراه بوده است.
 
روز طبیعت - اصفهان
روز طبیعت - اصفهان
روز طبیعت - اصفهان
روز طبیعت - اصفهان
روز طبیعت - اصفهان
روز طبیعت - اصفهان
روز طبیعت - اصفهان
روز طبیعت - اصفهان
روز طبیعت - اصفهان
روز طبیعت - اصفهان
روز طبیعت - اصفهان
روز طبیعت - اصفهان
روز طبیعت - اصفهان
روز طبیعت - اصفهان
روز طبیعت - اصفهان
روز طبیعت - اصفهان
روز طبیعت - اصفهان
روز طبیعت - اصفهان
روز طبیعت - اصفهان
روز طبیعت - همدان
روز طبیعت - همدان
روز طبیعت - همدان
روز طبیعت - همدان
روز طبیعت - همدان
روز طبیعت - همدان
روز طبیعت - همدان
روز طبیعت - همدان
روز طبیعت - همدان
روز طبیعت - همدان
روز طبیعت - همدان
روز طبیعت - همدان
روز طبیعت - همدان
روز طبیعت - همدان
روز طبیعت - همدان
روز طبیعت - همدان
روز طبیعت - همدان
روز طبیعت - همدان
روز طبیعت - همدان
منبع : خبرگزاری ايسنا