کد مطلب: 175741
 
تاریخ انتشار : جمعه ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۵۸
حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در هفدهمین سفر استان خود با همراهی جمعی از وزیران به مازندران سفر کرد.
 
سفر حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور به مازندران
سفر حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور به مازندران
سفر حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور به مازندران
سفر حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور به مازندران
سفر حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور به مازندران
سفر حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور به مازندران
سفر حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور به مازندران
سفر حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور به مازندران
سفر حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور به مازندران
سفر حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور به مازندران
سفر حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور به مازندران
سفر حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور به مازندران
سفر حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور به مازندران
سفر حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور به مازندران
بازدید رئیس جمهور از سواحل آزادسازی شده استان مازندران
بازدید رئیس جمهور از سواحل آزادسازی شده استان مازندران
بازدید رئیس جمهور از سواحل آزادسازی شده استان مازندران
بازدید رئیس جمهور از سواحل آزادسازی شده استان مازندران
بازدید رئیس جمهور از سواحل آزادسازی شده استان مازندران
بازدید رئیس جمهور از نیروگاه زباله سوز ۴۵۰ تنی ساری
بازدید رئیس جمهور از نیروگاه زباله سوز ۴۵۰ تنی ساری
بازدید رئیس جمهور از نیروگاه زباله سوز ۴۵۰ تنی ساری
بازدید رئیس جمهور از پایانه صادرات محصولات کشاورزی
بازدید رئیس جمهور از پایانه صادرات محصولات کشاورزی
بازدید رئیس جمهور از پایانه صادرات محصولات کشاورزی
منبع : خبرگزاری مهر