کد مطلب: 174093
 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۰۱
احمد
 
احمد تجری مدیر کل حوزه سرمایه گزاری وزارت میراث فرهنگی در گفتگویی اختصاصی به سوالات خبرنگار مهر پاسخ داد
احمد تجری مدیر کل حوزه سرمایه گزاری وزارت میراث فرهنگی در خبرگزاری مهر حضور دارد
احمد تجری مدیر کل حوزه سرمایه گزاری وزارت میراث فرهنگی در گفتگویی اختصاصی به سوالات خبرنگار مهر پاسخ داد
احمد تجری مدیر کل حوزه سرمایه گزاری وزارت میراث فرهنگی در گفتگویی اختصاصی به سوالات خبرنگار مهر پاسخ داد
احمد تجری مدیر کل حوزه سرمایه گزاری وزارت میراث فرهنگی در خبرگزاری مهر حضور دارد
احمد تجری مدیر کل حوزه سرمایه گزاری وزارت میراث فرهنگی در خبرگزاری مهر حضور دارد
احمد تجری مدیر کل حوزه سرمایه گزاری وزارت میراث فرهنگی در گفتگویی اختصاصی احمد تجری مدیر کل حوزه سرمایه گزاری وزارت میراث فرهنگی در حال پاسخگویی به سوالات خبرنگار مهر است
احمد تجری مدیر کل حوزه سرمایه گزاری وزارت میراث فرهنگی در حال پاسخگویی به سوالات خبرنگار مهر است
احمد تجری مدیر کل حوزه سرمایه گزاری وزارت میراث فرهنگی در خبرگزاری مهر حضور دارد
احمد تجری مدیر کل حوزه سرمایه گزاری وزارت میراث فرهنگی در حال پاسخگویی به سوالات خبرنگار مهر است
منبع : خبرگزاری مهر