کد مطلب: 173848
 
تاریخ انتشار : شنبه ۹ بهمن ۱۴۰۰ ساعت ۱۳:۱۱
 
مسابقات شطرنج جام «اکباتانا» - همدان
مسابقات شطرنج جام «اکباتانا» - همدان
مسابقات شطرنج جام «اکباتانا» - همدان
مسابقات شطرنج جام «اکباتانا» - همدان
مسابقات شطرنج جام «اکباتانا» - همدان
مسابقات شطرنج جام «اکباتانا» - همدان
مسابقات شطرنج جام «اکباتانا» - همدان
مسابقات شطرنج جام «اکباتانا» - همدان
مسابقات شطرنج جام «اکباتانا» - همدان
مسابقات شطرنج جام «اکباتانا» - همدان
مسابقات شطرنج جام «اکباتانا» - همدان
مسابقات شطرنج جام «اکباتانا» - همدان
مسابقات شطرنج جام «اکباتانا» - همدان
مسابقات شطرنج جام «اکباتانا» - همدان
مسابقات شطرنج جام «اکباتانا» - همدان
مسابقات شطرنج جام «اکباتانا» - همدان
مسابقات شطرنج جام «اکباتانا» - همدان
مسابقات شطرنج جام «اکباتانا» - همدان
منبع : خبرگزاری ايسنا