کد مطلب: 172858
 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۰ ساعت ۰۸:۵۹
اتوواکسن(پایگاه سیار واکسن کرونا) در یزد راه اندازی شد.
 
اتوواکسن در یزد
اتوواکسن در یزد
اتوواکسن در یزد
اتوواکسن در یزد
اتوواکسن در یزد
اتوواکسن در یزد
اتوواکسن در یزد
اتوواکسن در یزد
اتوواکسن در یزد
اتوواکسن در یزد
اتوواکسن در یزد
اتوواکسن در یزد
اتوواکسن در یزد
اتوواکسن در یزد
اتوواکسن در یزد
اتوواکسن در یزد
اتوواکسن در یزد
اتوواکسن در یزد
اتوواکسن در یزد
اتوواکسن در یزد
اتوواکسن در یزد
اتوواکسن در یزد
اتوواکسن در یزد
اتوواکسن در یزد
اتوواکسن در یزد
اتوواکسن در یزد
اتوواکسن در یزد
اتوواکسن در یزد
اتوواکسن در یزد
منبع : خبرگزاری مهر