کد مطلب: 169607
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۹ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۵:۴۳
رودخانه زهره در هندیجان خوزستان به دلیل تغییرات زیست محیطی و اقلیمی، خشک شده و این امر مشکلاتی را برای مردم و کشاورزان منطقه ایجاد کرده است.
 
خشک شدن رودخانه زهره در هندیجان
خشک شدن رودخانه زهره در هندیجان
خشک شدن رودخانه زهره در هندیجان
خشک شدن رودخانه زهره در هندیجان
خشک شدن رودخانه زهره در هندیجان
خشک شدن رودخانه زهره در هندیجان
خشک شدن رودخانه زهره در هندیجان
خشک شدن رودخانه زهره در هندیجان
خشک شدن رودخانه زهره در هندیجان
خشک شدن رودخانه زهره در هندیجان
خشک شدن رودخانه زهره در هندیجان
خشک شدن رودخانه زهره در هندیجان
خشک شدن رودخانه زهره در هندیجان
خشک شدن رودخانه زهره در هندیجان
خشک شدن رودخانه زهره در هندیجان
منبع : خبرگزاری مهر