کد مطلب: 146370
 
تاریخ انتشار : شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۰۲
در پی شیوع کروناویروس، اتوبوس‌های شهری قزوین هر شب شستشو و ضد عفونی می‌شوند. طبق اعلام رئیس سازمان اتوبوسرانی شهرداری قزوین، اتوبوس‌های این سازمان هر شب به طور کامل در باس‌واش مخصوص با مواد شوینده شستشو شده و داخل آنها نیز ضد عفونی می‌شود. این فرآیند به طور پیوسته انجام خواهد شد تا از انتشار این ویروس جلوگیری شود.
 
ضد عفونی کردن اتوبوس‌های شهری قزوین برای مقابله با ویروس کرونا
ضد عفونی کردن اتوبوس‌های شهری قزوین برای مقابله با ویروس کرونا
ضد عفونی کردن اتوبوس‌های شهری قزوین برای مقابله با ویروس کرونا
ضد عفونی کردن اتوبوس‌های شهری قزوین برای مقابله با ویروس کرونا
ضد عفونی کردن اتوبوس‌های شهری قزوین برای مقابله با ویروس کرونا
ضد عفونی کردن اتوبوس‌های شهری قزوین برای مقابله با ویروس کرونا
ضد عفونی کردن اتوبوس‌های شهری قزوین برای مقابله با ویروس کرونا
ضد عفونی کردن اتوبوس‌های شهری قزوین برای مقابله با ویروس کرونا
ضد عفونی کردن اتوبوس‌های شهری قزوین برای مقابله با ویروس کرونا
ضد عفونی کردن اتوبوس‌های شهری قزوین برای مقابله با ویروس کرونا
ضد عفونی کردن اتوبوس‌های شهری قزوین برای مقابله با ویروس کرونا
ضد عفونی کردن اتوبوس‌های شهری قزوین برای مقابله با ویروس کرونا
ضد عفونی کردن اتوبوس‌های شهری قزوین برای مقابله با ویروس کرونا
ضد عفونی کردن اتوبوس‌های شهری قزوین برای مقابله با ویروس کرونا
ضد عفونی کردن اتوبوس‌های شهری قزوین برای مقابله با ویروس کرونا
منبع : خبرگزاری ايسنا