کد مطلب: 138574
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۷ شهريور ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۴۶
مراسم عاشورایی بزرگداشت شهدای هفده شهریور، یکشنبه ۱۷ شهریور با حضور بندپی استاندار تهران، در محل شهرداری منطقه ۱۲ تهران برگزار شد.
 
مراسم بزرگداشت شهدای ۱۷ شهریور
مراسم بزرگداشت شهدای ۱۷ شهریور
مراسم بزرگداشت شهدای ۱۷ شهریور
مراسم بزرگداشت شهدای ۱۷ شهریور
مراسم بزرگداشت شهدای ۱۷ شهریور
مراسم بزرگداشت شهدای ۱۷ شهریور
مراسم بزرگداشت شهدای ۱۷ شهریور
مراسم بزرگداشت شهدای ۱۷ شهریور
مراسم بزرگداشت شهدای ۱۷ شهریور
مراسم بزرگداشت شهدای ۱۷ شهریور
مراسم بزرگداشت شهدای ۱۷ شهریور
مراسم بزرگداشت شهدای ۱۷ شهریور
مراسم بزرگداشت شهدای ۱۷ شهریور
مراسم بزرگداشت شهدای ۱۷ شهریور
مراسم بزرگداشت شهدای ۱۷ شهریور
مراسم بزرگداشت شهدای ۱۷ شهریور
مراسم بزرگداشت شهدای ۱۷ شهریور
منبع : خبرگزاری ايسنا