کد مطلب: 135804
 
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۹ تير ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۴۲
 
احیای تالاب انزلی به روش «بایوجیمی»
احیای تالاب انزلی به روش «بایوجیمی»
احیای تالاب انزلی به روش «بایوجیمی»
احیای تالاب انزلی به روش «بایوجیمی»
احیای تالاب انزلی به روش «بایوجیمی»
احیای تالاب انزلی به روش «بایوجیمی»
احیای تالاب انزلی به روش «بایوجیمی»
احیای تالاب انزلی به روش «بایوجیمی»
احیای تالاب انزلی به روش «بایوجیمی»
احیای تالاب انزلی به روش «بایوجیمی»
احیای تالاب انزلی به روش «بایوجیمی»
احیای تالاب انزلی به روش «بایوجیمی»
احیای تالاب انزلی به روش «بایوجیمی»
احیای تالاب انزلی به روش «بایوجیمی»
احیای تالاب انزلی به روش «بایوجیمی»
احیای تالاب انزلی به روش «بایوجیمی»
احیای تالاب انزلی به روش «بایوجیمی»
احیای تالاب انزلی به روش «بایوجیمی»
احیای تالاب انزلی به روش «بایوجیمی»
احیای تالاب انزلی به روش «بایوجیمی»
احیای تالاب انزلی به روش «بایوجیمی»
احیای تالاب انزلی به روش «بایوجیمی»
احیای تالاب انزلی به روش «بایوجیمی»
احیای تالاب انزلی به روش «بایوجیمی»
منبع : خبرگزاری ايسنا