کد مطلب: 111929
 
تاریخ انتشار : شنبه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۲۴
جشن ازدواج دانشجویی ۱۶۷ زوج دانشگاه آزاد اسلامی شنبه ۸ اردیبهشت با حضور فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در واحد علوم و تحقیقات برگزار شد.
 
جشن ازدواج دانشجویی
جشن ازدواج دانشجویی
جشن ازدواج دانشجویی
جشن ازدواج دانشجویی
جشن ازدواج دانشجویی
جشن ازدواج دانشجویی
جشن ازدواج دانشجویی
جشن ازدواج دانشجویی
جشن ازدواج دانشجویی
جشن ازدواج دانشجویی
جشن ازدواج دانشجویی
جشن ازدواج دانشجویی
جشن ازدواج دانشجویی
جشن ازدواج دانشجویی
جشن ازدواج دانشجویی
جشن ازدواج دانشجویی
جشن ازدواج دانشجویی
منبع : خبرگزاری ايسنا