کد مطلب: 100441
 
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۴۰
گاهی انسان با دیدن منظره هایی از این جهان، عجیب حالش خوب می شود. نقاش زبردست عالم، با نگاشتن رنگ و شگفتی بر بوم طبیعت، زیبایی غیر قابل وصفی را به جهان و جهانیان هدیه می دهد.