کد مطلب: 184371
 
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۳:۰۹
در پیش نویس برنامه هفتم توسعه پیشنهاد داده شده احداث فرودگاه جدید ممنوع است و همچنین برنامه همه واگن ها و لوکوموتیوها به بخش خصوصی واگذار شود.
 

به گزارش ایران خبر، براساس ماده ۱۰۷ - احداث فرودگاه جدید در کشور در طول برنامه هفتم توسعه ممنوع است و موارد استثنا با تصویب هیئت وزیران مجاز خواهد بود.

ماده ۱۰۸ شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران به عنوان متولی اداره ترافیک و زیرساخت شبکه ریلی کشور موظف است تا پایان سال دوم، برنامه کلیه واگن‌ها و لوکوموتیوهای تحت اختیار خود را به بخش غیر دولتی واگذار نماید این شرکت همچنین مکلف است قطارهای باری را به صورت برنامه‌ای مبدا مقصد سیر دهد و مجوز تشکیل و سیر «قطار کامل» را به بخش غیر دولتی اعطا کند به نحوی که تا پایان سال چهارم برنامه سیر تمامی قطارهای باری کشور به صورت منظم و برنامه‌ای انجام شود.

ممنوعیت احداث فرودگاه جدید

منبع : خبرگزاری مهر