کد مطلب: 186541
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۹ شهريور ۱۴۰۲ ساعت ۱۸:۱۸
حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران صبح امروز با دبیر کل
 
آرمیدا سالسیاه آلیسجابانا دبیر کل و دبیر اجرایی اسکاپ در محل دیدار با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران حضور دارد
حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در حال گفتگو با آرمیدا سالسیاه آلیسجابانا دبیر کل و دبیر اجرایی اسکاپ است
آرمیدا سالسیاه آلیسجابانا دبیر کل و دبیر اجرایی اسکاپ در محل دیدار با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران حضور دارد
حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در حال گفتگو با آرمیدا سالسیاه آلیسجابانا دبیر کل و دبیر اجرایی اسکاپ است
حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در حال گفتگو با آرمیدا سالسیاه آلیسجابانا دبیر کل و دبیر اجرایی اسکاپ است
لوئیجی دی مایو، نماینده ویژه اتحادیه اروپا در منطقه خلیج فارس در حال گفتگو با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران است
حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در محل دیدار با لوئیجی دی مایو، نماینده ویژه اتحادیه اروپا در منطقه خلیج فارس حضور دارد
حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران ظهر امروز با لوئیجی دی مایو، نماینده ویژه اتحادیه اروپا در منطقه خلیج فارس دیدار گفتگو کرد
حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران ظهر امروز با لوئیجی دی مایو، نماینده ویژه اتحادیه اروپا در منطقه خلیج فارس دیدار گفتگو کرد
حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در حال گفتگو با لوئیجی دی مایو، نماینده ویژه اتحادیه اروپا در منطقه خلیج فارس است
لوئیجی دی مایو، نماینده ویژه اتحادیه اروپا در منطقه خلیج فارس در حال گفتگو با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران است
منبع : خبرگزاری مهر