کد مطلب: 186491
 
تاریخ انتشار : جمعه ۱۷ شهريور ۱۴۰۲ ساعت ۱۸:۴۴
به مناسبت هفته فرهنگی اراک و هفته دفاع مقدس مسابقات دوچرخه سواری تریال با حضور شرکت کنندگان از سراسر ایران در اراک در حال برگزاری است.
 
مسابقات دوچرخه سواری تریال کشوری در اراک
مسابقات دوچرخه سواری تریال کشوری در اراک
مسابقات دوچرخه سواری تریال کشوری در اراک
مسابقات دوچرخه سواری تریال کشوری در اراک
مسابقات دوچرخه سواری تریال کشوری در اراک
مسابقات دوچرخه سواری تریال کشوری در اراک
مسابقات دوچرخه سواری تریال کشوری در اراک
مسابقات دوچرخه سواری تریال کشوری در اراک
مسابقات دوچرخه سواری تریال کشوری در اراک
مسابقات دوچرخه سواری تریال کشوری در اراک
مسابقات دوچرخه سواری تریال کشوری در اراک
مسابقات دوچرخه سواری تریال کشوری در اراک
مسابقات دوچرخه سواری تریال کشوری در اراک
مسابقات دوچرخه سواری تریال کشوری در اراک
مسابقات دوچرخه سواری تریال کشوری در اراک
مسابقات دوچرخه سواری تریال کشوری در اراک
مسابقات دوچرخه سواری تریال کشوری در اراک
مسابقات دوچرخه سواری تریال کشوری در اراک
مسابقات دوچرخه سواری تریال کشوری در اراک
مسابقات دوچرخه سواری تریال کشوری در اراک
منبع : خبرگزاری مهر