کد مطلب: 186145
 
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱ شهريور ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۰۲
ویژه برنامه بزرگترین سفره جهانی حضرت رقیه (سلام‌الله‌علیها) همزمان با ایام شهادت حضرت رقیه (سلام‌الله‌علیها) سه شنبه شب با اجتماع پرشور دختران ۳ تا ۱٠ سال و حضور صابر خراسانی شاعر اهل بیت (علیه‌السلام) در حسینیه
 
بزرگترین سفره جهانی حضرت رقیه (سلام‌الله‌علیها)
بزرگترین سفره جهانی حضرت رقیه (سلام‌الله‌علیها)
بزرگترین سفره جهانی حضرت رقیه (سلام‌الله‌علیها)
بزرگترین سفره جهانی حضرت رقیه (سلام‌الله‌علیها)
بزرگترین سفره جهانی حضرت رقیه (سلام‌الله‌علیها)
بزرگترین سفره جهانی حضرت رقیه (سلام‌الله‌علیها)
بزرگترین سفره جهانی حضرت رقیه (سلام‌الله‌علیها)
بزرگترین سفره جهانی حضرت رقیه (سلام‌الله‌علیها)
بزرگترین سفره جهانی حضرت رقیه (سلام‌الله‌علیها)
بزرگترین سفره جهانی حضرت رقیه (سلام‌الله‌علیها)
بزرگترین سفره جهانی حضرت رقیه (سلام‌الله‌علیها)
بزرگترین سفره جهانی حضرت رقیه (سلام‌الله‌علیها)
بزرگترین سفره جهانی حضرت رقیه (سلام‌الله‌علیها)
بزرگترین سفره جهانی حضرت رقیه (سلام‌الله‌علیها)
بزرگترین سفره جهانی حضرت رقیه (سلام‌الله‌علیها)
بزرگترین سفره جهانی حضرت رقیه (سلام‌الله‌علیها)
بزرگترین سفره جهانی حضرت رقیه (سلام‌الله‌علیها)
بزرگترین سفره جهانی حضرت رقیه (سلام‌الله‌علیها)
بزرگترین سفره جهانی حضرت رقیه (سلام‌الله‌علیها)
بزرگترین سفره جهانی حضرت رقیه (سلام‌الله‌علیها)
بزرگترین سفره جهانی حضرت رقیه (سلام‌الله‌علیها)
بزرگترین سفره جهانی حضرت رقیه (سلام‌الله‌علیها)
بزرگترین سفره جهانی حضرت رقیه (سلام‌الله‌علیها)
بزرگترین سفره جهانی حضرت رقیه (سلام‌الله‌علیها)
بزرگترین سفره جهانی حضرت رقیه (سلام‌الله‌علیها)
بزرگترین سفره جهانی حضرت رقیه (سلام‌الله‌علیها)
بزرگترین سفره جهانی حضرت رقیه (سلام‌الله‌علیها)
بزرگترین سفره جهانی حضرت رقیه (سلام‌الله‌علیها)
منبع : خبرگزاری مهر