کد مطلب: 186062
 
تاریخ انتشار : شنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۷:۵۴
با توجه به کمبود شدید خون و فرآورده‌های خونی استان اصفهان و درخواست این سازمان از آحاد مردم، نیروهای مسلح کارکنان گروه ۵۵ توپخانه ارتش جمهوری اسلامی ایران در راستای تحقق شعار «ارتش فدای ملت»، با حضور در سازمان انتقال خون استان اصفهان خون خود را اهدا کردند.
 
اهدای خون ، اهدای زندگی
اهدای خون ، اهدای زندگی
اهدای خون ، اهدای زندگی
اهدای خون ، اهدای زندگی
اهدای خون ، اهدای زندگی
اهدای خون ، اهدای زندگی
اهدای خون ، اهدای زندگی
اهدای خون ، اهدای زندگی
اهدای خون ، اهدای زندگی
اهدای خون ، اهدای زندگی
اهدای خون ، اهدای زندگی
اهدای خون ، اهدای زندگی
اهدای خون ، اهدای زندگی
اهدای خون ، اهدای زندگی
اهدای خون ، اهدای زندگی
اهدای خون ، اهدای زندگی
اهدای خون ، اهدای زندگی
اهدای خون ، اهدای زندگی
اهدای خون ، اهدای زندگی
اهدای خون ، اهدای زندگی
اهدای خون ، اهدای زندگی
اهدای خون ، اهدای زندگی
منبع : خبرگزاری مهر