کد مطلب: 185801
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۰۷
بیمار سکته حاد قلبی با کمک فوری اورژانس هوایی استان زنجان جانی دوباره در فراز آسمان گرفت.
 
نجات بیمار سکته قلبی در زنجان
نجات بیمار سکته قلبی در زنجان
نجات بیمار سکته قلبی در زنجان
نجات بیمار سکته قلبی در زنجان
نجات بیمار سکته قلبی در زنجان
نجات بیمار سکته قلبی در زنجان
نجات بیمار سکته قلبی در زنجان
نجات بیمار سکته قلبی در زنجان
نجات بیمار سکته قلبی در زنجان
نجات بیمار سکته قلبی در زنجان
نجات بیمار سکته قلبی در زنجان
نجات بیمار سکته قلبی در زنجان
نجات بیمار سکته قلبی در زنجان
نجات بیمار سکته قلبی در زنجان
نجات بیمار سکته قلبی در زنجان
نجات بیمار سکته قلبی در زنجان
منبع : خبرگزاری مهر