کد مطلب: 184999
 
تاریخ انتشار : شنبه ۱۰ تير ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۰۲
‌آئین استقبال از کاروان نمادین امام رضا (ع)، در روستای
 
مراسم نمادین ورود امام رضا (ع) به روستای فدیشه
مراسم نمادین ورود امام رضا (ع) به روستای فدیشه
مراسم نمادین ورود امام رضا (ع) به روستای فدیشه
مراسم نمادین ورود امام رضا (ع) به روستای فدیشه
مراسم نمادین ورود امام رضا (ع) به روستای فدیشه
مراسم نمادین ورود امام رضا (ع) به روستای فدیشه
مراسم نمادین ورود امام رضا (ع) به روستای فدیشه
مراسم نمادین ورود امام رضا (ع) به روستای فدیشه
مراسم نمادین ورود امام رضا (ع) به روستای فدیشه
مراسم نمادین ورود امام رضا (ع) به روستای فدیشه
مراسم نمادین ورود امام رضا (ع) به روستای فدیشه
مراسم نمادین ورود امام رضا (ع) به روستای فدیشه
مراسم نمادین ورود امام رضا (ع) به روستای فدیشه
مراسم نمادین ورود امام رضا (ع) به روستای فدیشه
مراسم نمادین ورود امام رضا (ع) به روستای فدیشه
مراسم نمادین ورود امام رضا (ع) به روستای فدیشه
مراسم نمادین ورود امام رضا (ع) به روستای فدیشه
مراسم نمادین ورود امام رضا (ع) به روستای فدیشه
مراسم نمادین ورود امام رضا (ع) به روستای فدیشه
مراسم نمادین ورود امام رضا (ع) به روستای فدیشه
مراسم نمادین ورود امام رضا (ع) به روستای فدیشه
منبع : خبرگزاری مهر