کد مطلب: 184236
 
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۰۰:۱۴
بازار صفا از بازارهای سنتی و کهن است که بخشی از خاطرات مبارزه مردم خرمشهر با تجزیه طلب‌ها را به خاطر دارد. به بهانه سوم خرداد (آزادسازی خرمشهر) قدمی در این بازار قدیمی زدیم، بازار رنگ و بوی سنتی خود را حفظ کرده و کسبه اعتقاد دارند تغییر آن‌چنانی در این بازار حاصل نشده است.
 
بازار قدیم خرمشهر
بازار قدیم خرمشهر
بازار قدیم خرمشهر
بازار قدیم خرمشهر
بازار قدیم خرمشهر
بازار قدیم خرمشهر
بازار قدیم خرمشهر
بازار قدیم خرمشهر
بازار قدیم خرمشهر
بازار قدیم خرمشهر
بازار قدیم خرمشهر
بازار قدیم خرمشهر
بازار قدیم خرمشهر
بازار قدیم خرمشهر
بازار قدیم خرمشهر
بازار قدیم خرمشهر
بازار قدیم خرمشهر
بازار قدیم خرمشهر
بازار قدیم خرمشهر
بازار قدیم خرمشهر
منبع : خبرگزاری مهر