کد مطلب: 184097
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۳۱
ترکیدگی لوله آب شرب و عدم پایدارسازی مؤثر ۲ دلیل ریزش زمین در نگین‌پارک تبریز می باشد .
 
ریزش زمین در نگین‌پارک تبریز
ریزش زمین در نگین‌پارک تبریز
ریزش زمین در نگین‌پارک تبریز
ریزش زمین در نگین‌پارک تبریز
ریزش زمین در نگین‌پارک تبریز
ریزش زمین در نگین‌پارک تبریز
ریزش زمین در نگین‌پارک تبریز
ریزش زمین در نگین‌پارک تبریز
ریزش زمین در نگین‌پارک تبریز
ریزش زمین در نگین‌پارک تبریز
ریزش زمین در نگین‌پارک تبریز
ریزش زمین در نگین‌پارک تبریز
ریزش زمین در نگین‌پارک تبریز
ریزش زمین در نگین‌پارک تبریز
ریزش زمین در نگین‌پارک تبریز
ریزش زمین در نگین‌پارک تبریز
منبع : خبرگزاری مهر