کد مطلب: 183909
 
تاریخ انتشار : شنبه ۲۳ ارديبهشت ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۵۵
همایش پنجاه و شش سالگی پیکان در پارکینگ تفرجگاه عون بن علی تبریز, توسط هیأت موتورسواری و اتومبیلرانی روز جمعه ۲۲ اردیبهشت برگزار شد.
 
همایش 56 سالگی پیکان
همایش 56 سالگی پیکان
همایش 56 سالگی پیکان
همایش 56 سالگی پیکان
همایش 56 سالگی پیکان
همایش 56 سالگی پیکان
همایش 56 سالگی پیکان
همایش 56 سالگی پیکان
همایش 56 سالگی پیکان
همایش 56 سالگی پیکان
همایش 56 سالگی پیکان
همایش 56 سالگی پیکان
همایش 56 سالگی پیکان
همایش 56 سالگی پیکان
همایش 56 سالگی پیکان
همایش 56 سالگی پیکان
همایش 56 سالگی پیکان
همایش 56 سالگی پیکان
همایش 56 سالگی پیکان
همایش 56 سالگی پیکان
همایش 56 سالگی پیکان
همایش 56 سالگی پیکان
همایش 56 سالگی پیکان
همایش 56 سالگی پیکان
همایش 56 سالگی پیکان
همایش 56 سالگی پیکان
همایش 56 سالگی پیکان
همایش 56 سالگی پیکان
همایش 56 سالگی پیکان
همایش 56 سالگی پیکان
همایش 56 سالگی پیکان
همایش 56 سالگی پیکان
منبع : خبرگزاری مهر