کد مطلب: 183904
 
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۴۱
برداشت گندم، در روستای
 
برداشت گندم در خوزستان
برداشت گندم در خوزستان
برداشت گندم در خوزستان
برداشت گندم در خوزستان
برداشت گندم در خوزستان
برداشت گندم در خوزستان
برداشت گندم در خوزستان
برداشت گندم در خوزستان
برداشت گندم در خوزستان
برداشت گندم در خوزستان
برداشت گندم در خوزستان
برداشت گندم در خوزستان
برداشت گندم در خوزستان
برداشت گندم در خوزستان
برداشت گندم در خوزستان
برداشت گندم در خوزستان
برداشت گندم در خوزستان
برداشت گندم در خوزستان
برداشت گندم در خوزستان
برداشت گندم در خوزستان
منبع : خبرگزاری مهر