کد مطلب: 183129
 
تاریخ انتشار : جمعه ۱۸ فروردين ۱۴۰۲ ساعت ۱۳:۱۴
٣٦ گروه جهادی در ایام ماه مبارک رمضان برای محرومان یزد خانه می‌سازند. این گروه‌ها در قالب طرحی با عنوان از افطار تا سحر در روستای محمدآباد بخش مرکزی یزد اقدام به ساخت خانه می‌کنند.
 
از افطار تا سحر خشت بر خشت همدلی
از افطار تا سحر خشت بر خشت همدلی
از افطار تا سحر خشت بر خشت همدلی
از افطار تا سحر خشت بر خشت همدلی
از افطار تا سحر خشت بر خشت همدلی
از افطار تا سحر خشت بر خشت همدلی
از افطار تا سحر خشت بر خشت همدلی
از افطار تا سحر خشت بر خشت همدلی
از افطار تا سحر خشت بر خشت همدلی
از افطار تا سحر خشت بر خشت همدلی
از افطار تا سحر خشت بر خشت همدلی
از افطار تا سحر خشت بر خشت همدلی
از افطار تا سحر خشت بر خشت همدلی
از افطار تا سحر خشت بر خشت همدلی
از افطار تا سحر خشت بر خشت همدلی
از افطار تا سحر خشت بر خشت همدلی
از افطار تا سحر خشت بر خشت همدلی
از افطار تا سحر خشت بر خشت همدلی
از افطار تا سحر خشت بر خشت همدلی
از افطار تا سحر خشت بر خشت همدلی
از افطار تا سحر خشت بر خشت همدلی
از افطار تا سحر خشت بر خشت همدلی
از افطار تا سحر خشت بر خشت همدلی
از افطار تا سحر خشت بر خشت همدلی
از افطار تا سحر خشت بر خشت همدلی
از افطار تا سحر خشت بر خشت همدلی
از افطار تا سحر خشت بر خشت همدلی
از افطار تا سحر خشت بر خشت همدلی
منبع : خبرگزاری مهر