کد مطلب: 183033
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۳ فروردين ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۰۰
«چاووش» واژه‌ای ترکی است، به معنای جارچی، پیک، پیشرو کاروان که در این سنت افرادی به خواندن اشعار نغز و دلکش و مدح و ستایش می‌پردازند. چاوشی خونی در ماه مبارک رمضان با چند کاسه خرما و آب به دعا می‌پردازند. این سنت از زمان صفویه برای بدرقه زائران مرسوم شده بود ولی به مرور زمان جزو رسوم مذهبی فرهنگ مردم ایران تبدیل شد.
 
سنت چاوشی خوانی
سنت چاوشی خوانی
سنت چاوشی خوانی
سنت چاوشی خوانی
سنت چاوشی خوانی
سنت چاوشی خوانی
سنت چاوشی خوانی
سنت چاوشی خوانی
سنت چاوشی خوانی
سنت چاوشی خوانی
سنت چاوشی خوانی
سنت چاوشی خوانی
سنت چاوشی خوانی
سنت چاوشی خوانی
سنت چاوشی خوانی
سنت چاوشی خوانی
سنت چاوشی خوانی
سنت چاوشی خوانی
سنت چاوشی خوانی
سنت چاوشی خوانی
سنت چاوشی خوانی
سنت چاوشی خوانی
سنت چاوشی خوانی
سنت چاوشی خوانی
سنت چاوشی خوانی
سنت چاوشی خوانی
سنت چاوشی خوانی
منبع : خبرگزاری مهر