کد مطلب: 180178
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۳ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۰۸:۲۱
مراسم آئین اختتامیه
 
در ابتدای این مراسم مدعوین در حال ادای احترام به سرود مقدس جمهوری اسلامی ایران هستند
محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و محمد خزاعی رئیس سازمان سینمایی در مراسم اختتامیه سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران حضور دارند
مهدی آذرپندار دبیر سی‌ونهمین جشنواره فیلم کوتاه تهران در حال سخنرانی در مراسم اختتامیه سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران است
محمد خزاعی رئیس سازمان سینمایی در حال سخنرانی در مراسم اختتامیه سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران است
مراسم آیین اختتامیه سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران با حضور محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، فیلمسازان و علاقه‌مندان شامگاه امروز دوشنبه ۲ آبان ماه ۱۴۰۱ در برج میلاد تهران برگزار شد
مراسم آیین اختتامیه سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران با حضور محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، فیلمسازان و علاقه‌مندان شامگاه امروز دوشنبه ۲ آبان ماه ۱۴۰۱ در برج میلاد تهران برگزار شد
مراسم آیین اختتامیه سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران با حضور محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، فیلمسازان و علاقه‌مندان شامگاه امروز دوشنبه ۲ آبان ماه ۱۴۰۱ در برج میلاد تهران برگزار شد
مراسم آیین اختتامیه سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران با حضور محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، فیلمسازان و علاقه‌مندان شامگاه امروز دوشنبه ۲ آبان ماه ۱۴۰۱ در برج میلاد تهران برگزار شد
مراسم آیین اختتامیه سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران با حضور محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، فیلمسازان و علاقه‌مندان شامگاه امروز دوشنبه ۲ آبان ماه ۱۴۰۱ در برج میلاد تهران برگزار شد
محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حال سخنرانی در مراسم اختتامیه سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران است
محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حال سخنرانی در مراسم اختتامیه سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران است
مراسم آیین اختتامیه سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران با حضور محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، فیلمسازان و علاقه‌مندان شامگاه امروز دوشنبه ۲ آبان ماه ۱۴۰۱ در برج میلاد تهران برگزار شد
مراسم آیین اختتامیه سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران با حضور محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، فیلمسازان و علاقه‌مندان شامگاه امروز دوشنبه ۲ آبان ماه ۱۴۰۱ در برج میلاد تهران برگزار شد
مراسم آیین اختتامیه سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران با حضور محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، فیلمسازان و علاقه‌مندان شامگاه امروز دوشنبه ۲ آبان ماه ۱۴۰۱ در برج میلاد تهران برگزار شد
مراسم آیین اختتامیه سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران با حضور محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، فیلمسازان و علاقه‌مندان شامگاه امروز دوشنبه ۲ آبان ماه ۱۴۰۱ در برج میلاد تهران برگزار شد
مراسم آیین اختتامیه سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران با حضور محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، فیلمسازان و علاقه‌مندان شامگاه امروز دوشنبه ۲ آبان ماه ۱۴۰۱ در برج میلاد تهران برگزار شد
مراسم آیین اختتامیه سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران با حضور محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، فیلمسازان و علاقه‌مندان شامگاه امروز دوشنبه ۲ آبان ماه ۱۴۰۱ در برج میلاد تهران برگزار شد
مراسم آیین اختتامیه سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران با حضور محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، فیلمسازان و علاقه‌مندان شامگاه امروز دوشنبه ۲ آبان ماه ۱۴۰۱ در برج میلاد تهران برگزار شد
مراسم آیین اختتامیه سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران با حضور محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، فیلمسازان و علاقه‌مندان شامگاه امروز دوشنبه ۲ آبان ماه ۱۴۰۱ در برج میلاد تهران برگزار شد
مراسم آیین اختتامیه سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران با حضور محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، فیلمسازان و علاقه‌مندان شامگاه امروز دوشنبه ۲ آبان ماه ۱۴۰۱ در برج میلاد تهران برگزار شد
مراسم آیین اختتامیه سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران با حضور محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، فیلمسازان و علاقه‌مندان شامگاه امروز دوشنبه ۲ آبان ماه ۱۴۰۱ در برج میلاد تهران برگزار شد
عوامل فیلم «نوشابه مشکی» بهترین فیلم از نگاه مخاطبان در حال گرفتن عکس یادگاری در مراسم اختتامیه سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران هستند
منبع : خبرگزاری مهر