کد مطلب: 178614
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۶:۱۰
آیین سنتی «علم برداری» از آیین های سنتی شهرستان مهریز بوده که با قدمت بیش از ۲۰۰ سال در فهرست آثار ملی ایران نیز به ثبت رسیده است.
 
مراسم سنتی علم برداری در مهریز
مراسم سنتی علم برداری در مهریز
مراسم سنتی علم برداری در مهریز
مراسم سنتی علم برداری در مهریز
مراسم سنتی علم برداری در مهریز
مراسم سنتی علم برداری در مهریز
مراسم سنتی علم برداری در مهریز
مراسم سنتی علم برداری در مهریز
مراسم سنتی علم برداری در مهریز
مراسم سنتی علم برداری در مهریز
مراسم سنتی علم برداری در مهریز
مراسم سنتی علم برداری در مهریز
مراسم سنتی علم برداری در مهریز
مراسم سنتی علم برداری در مهریز
مراسم سنتی علم برداری در مهریز
مراسم سنتی علم برداری در مهریز
مراسم سنتی علم برداری در مهریز
مراسم سنتی علم برداری در مهریز
مراسم سنتی علم برداری در مهریز
مراسم سنتی علم برداری در مهریز
مراسم سنتی علم برداری در مهریز
مراسم سنتی علم برداری در مهریز
مراسم سنتی علم برداری در مهریز
مراسم سنتی علم برداری در مهریز
مراسم سنتی علم برداری در مهریز
مراسم سنتی علم برداری در مهریز
مراسم سنتی علم برداری در مهریز
مراسم سنتی علم برداری در مهریز
مراسم سنتی علم برداری در مهریز
مراسم سنتی علم برداری در مهریز
مراسم سنتی علم برداری در مهریز
مراسم سنتی علم برداری در مهریز
منبع : خبرگزاری مهر