کد مطلب: 177900
 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۳ تير ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۲۴
آئین گرامیداشت هفته عفاف و حجاب در اردبیل برگزار شد.
 
گرامیداشت هفته عفاف و حجاب در اردبیل
گرامیداشت هفته عفاف و حجاب در اردبیل
گرامیداشت هفته عفاف و حجاب در اردبیل
گرامیداشت هفته عفاف و حجاب در اردبیل
گرامیداشت هفته عفاف و حجاب در اردبیل
گرامیداشت هفته عفاف و حجاب در اردبیل
گرامیداشت هفته عفاف و حجاب در اردبیل
گرامیداشت هفته عفاف و حجاب در اردبیل
گرامیداشت هفته عفاف و حجاب در اردبیل
گرامیداشت هفته عفاف و حجاب در اردبیل
گرامیداشت هفته عفاف و حجاب در اردبیل
گرامیداشت هفته عفاف و حجاب در اردبیل
گرامیداشت هفته عفاف و حجاب در اردبیل
گرامیداشت هفته عفاف و حجاب در اردبیل
گرامیداشت هفته عفاف و حجاب در اردبیل
گرامیداشت هفته عفاف و حجاب در اردبیل
گرامیداشت هفته عفاف و حجاب در اردبیل
گرامیداشت هفته عفاف و حجاب در اردبیل
گرامیداشت هفته عفاف و حجاب در اردبیل
گرامیداشت هفته عفاف و حجاب در اردبیل
منبع : خبرگزاری مهر