کد مطلب: 169471
 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۸ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۰۸:۲۰
مراسم بزرگداشت دانشگاهی شهیدی فخری زاده، هفتم آذرماه ۱۴۰۰ با حضور دکتر بهرام عین‌الهی وزیر بهداشت، حجت‌الاسلام مصطفی
 
مراسم بزرگداشت دانشگاهی شهید فخری زاده در سالن همایش های امام خمینی (ره) دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.
دکتر بهرام عین الهی وزیر بهداشت در حال ورود به مراسم بزرگداشت دانشگاهی شهید فخری زاده است
دکتر بهرام عین الهی وزیر بهداشت در مراسم بزرگداشت دانشگاهی شهید فخری زاده حضور دارد
دکتر زالی رئیس دانشکده علوم پزشکی شهید بهشتی و دکتر طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در مراسم بزرگداشت دانشگاهی شهید فخری زاده در حال گفتگو هستند
حجت الاسلام آقاجانپور رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع در حال سخنرانی در مراسم بزرگداشت دانشگاهی شهید فخری زاده است
دکتر طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در مراسم بزرگداشت دانشگاهی شهید فخری زاده حضور دارد
دکتر طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در مراسم بزرگداشت دانشگاهی شهید فخری زاده به فرزند شهید فخری زاده خوش آمد می گوید
دکتر طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در مراسم بزرگداشت دانشگاهی شهید فخری زاده به فرزند شهید فخری زاده خوش آمد می گوید
فرزند شهید فخری زاده در مراسم بزرگداشت دانشگاهی شهید فخری زاده حضور دارد
فرزند شهید فخری زاده در مراسم بزرگداشت دانشگاهی شهید فخری زاده حضور دارد
حجت الاسلام رستمی رئیس دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های کشور در حال سخنرانی در مراسم بزرگداشت دانشگاهی شهید فخری زاده
مراسم بزرگداشت دانشگاهی شهید فخری زاده
حجت الاسلام رستمی رئیس دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های کشور در حال سخنرانی در مراسم بزرگداشت دانشگاهی شهید فخری زاده
فرزندان شهید فخری زاده در مراسم بزرگداشت دانشگاهی شهید فخری زاده حضور دارند
دکتر طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در حال سخنرانی در مراسم بزرگداشت دانشگاهی شهید فخری زاده است
فرزندان شهید فخری زاده در مراسم بزرگداشت دانشگاهی شهید فخری زاده حضور دارند
دکتر طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در حال ورود به جایگاه سخنرانی در مراسم بزرگداشت دانشگاهی شهید فخری زاده است
دکتر طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در حال سخنرانی در مراسم بزرگداشت دانشگاهی شهید فخری زاده است
دکتر زالی رئیس دانشکده علوم پزشکی شهید بهشتی در حال سخنرانی در مراسم بزرگداشت دانشگاهی شهید فخری زاده است
مراسم بزرگداشت دانشگاهی شهید فخری زاده در سالن همایش های امام خمینی (ره) دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.
دکتر بهرام عین الهی وزیر بهداشت در حال سخنرانی در مراسم بزرگداشت دانشگاهی شهید فخری زاده است
دکتر بهرام عین الهی وزیر بهداشت در حال سخنرانی در مراسم بزرگداشت دانشگاهی شهید فخری زاده است
حجت الاسلام آقاجانپور، دکتر عین الهی و دکتر طهرانچی در مراسم بزرگداشت دانشگاهی شهید فخری زاده حضور دارند
دکتر عین الهی و دکتر طهرانچی در مراسم بزرگداشت دانشگاهی شهید فخری زاده حضور دارند
دکتر عین الهی در مراسم بزرگداشت دانشگاهی شهید فخری زاده حضور دارد
فرزندان شهید فخری زاده در حال سخنرانی در مراسم بزرگداشت دانشگاهی شهید فخری زاده هستند
دکتر عین الهی وزیر بهداشت از خانواده و فرزندان شهید فخری زاده تقدیر می کند
دکتر عین الهی وزیر بهداشت از خانواده و فرزندان شهید فخری زاده تقدیر می کند
منبع : خبرگزاری مهر