کد مطلب: 162993
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱ تير ۱۴۰۰ ساعت ۰۸:۵۵
از تنها دیدار معوقه هفته بیستم و یکم لیگ برتر فوتبال، تیم‌های استقلال و شهر خودرو در استادیوم آزادی به مثاف هم رفتند که در پایان تیم استقلال با نتیجه دو بر صفر به برتری دست یافت. در نیمه دوم این دیدار برق استادیم چند دقیقه قطع شد.
 
دیدار معوقه هفته بیستم و یکم لیگ برتر فوتبال، استقلال - شهر خودرو
مهدی رحمتی سرمربی تیم فوتبال شهر خودرو
دیدار معوقه هفته بیستم و یکم لیگ برتر فوتبال، استقلال - شهر خودرو
دیدار معوقه هفته بیستم و یکم لیگ برتر فوتبال، استقلال - شهر خودرو
دیدار معوقه هفته بیستم و یکم لیگ برتر فوتبال، استقلال - شهر خودرو
دیدار معوقه هفته بیستم و یکم لیگ برتر فوتبال، استقلال - شهر خودرو
دیدار معوقه هفته بیستم و یکم لیگ برتر فوتبال، استقلال - شهر خودرو
دیدار معوقه هفته بیستم و یکم لیگ برتر فوتبال، استقلال - شهر خودرو
دیدار معوقه هفته بیستم و یکم لیگ برتر فوتبال، استقلال - شهر خودرو
دیدار معوقه هفته بیستم و یکم لیگ برتر فوتبال، استقلال - شهر خودرو
دیدار معوقه هفته بیستم و یکم لیگ برتر فوتبال، استقلال - شهر خودرو
مهدی رحمتی سرمربی تیم فوتبال شهر خودرو
دیدار معوقه هفته بیستم و یکم لیگ برتر فوتبال، استقلال - شهر خودرو
قطع شدن برق استادیم آزادی در نیمه دوم تیم‌های فوتبال استقلال و شهر خودرو
قطع شدن برق استادیم آزادی در نیمه دوم تیم‌های فوتبال استقلال و شهر خودرو
فرهاد مجیدی سرمربی تیم فوتبال استقلال
قطع شدن برق استادیم آزادی در نیمه دوم تیم‌های فوتبال استقلال و شهر خودرو
قطع شدن برق استادیم آزادی در نیمه دوم تیم‌های فوتبال استقلال و شهر خودرو
قطع شدن برق استادیم آزادی در نیمه دوم تیم‌های فوتبال استقلال و شهر خودرو
دیدار معوقه هفته بیستم و یکم لیگ برتر فوتبال، استقلال - شهر خودرو
دیدار معوقه هفته بیستم و یکم لیگ برتر فوتبال، استقلال - شهر خودرو
دیدار معوقه هفته بیستم و یکم لیگ برتر فوتبال، استقلال - شهر خودرو
قطع شدن برق استادیم آزادی در نیمه دوم تیم‌های فوتبال استقلال و شهر خودرو
قطع شدن برق استادیم آزادی در نیمه دوم تیم‌های فوتبال استقلال و شهر خودرو
قطع شدن برق استادیم آزادی در نیمه دوم تیم‌های فوتبال استقلال و شهر خودرو
قطع شدن برق استادیم آزادی در نیمه دوم تیم‌های فوتبال استقلال و شهر خودرو
قطع شدن برق استادیم آزادی در نیمه دوم تیم‌های فوتبال استقلال و شهر خودرو
قطع شدن برق استادیم آزادی در نیمه دوم تیم‌های فوتبال استقلال و شهر خودرو
قطع شدن برق استادیم آزادی در نیمه دوم تیم‌های فوتبال استقلال و شهر خودرو
قطع شدن برق استادیم آزادی در نیمه دوم تیم‌های فوتبال استقلال و شهر خودرو
قطع شدن برق استادیم آزادی در نیمه دوم تیم‌های فوتبال استقلال و شهر خودرو
دیدار معوقه هفته بیستم و یکم لیگ برتر فوتبال، استقلال - شهر خودرو
دیدار معوقه هفته بیستم و یکم لیگ برتر فوتبال، استقلال - شهر خودرو
دیدار معوقه هفته بیستم و یکم لیگ برتر فوتبال، استقلال - شهر خودرو
دیدار معوقه هفته بیستم و یکم لیگ برتر فوتبال، استقلال - شهر خودرو
دیدار معوقه هفته بیستم و یکم لیگ برتر فوتبال، استقلال - شهر خودرو
فرهاد مجیدی سرمربی تیم فوتبال استقلال
دیدار معوقه هفته بیستم و یکم لیگ برتر فوتبال، استقلال - شهر خودرو
دیدار معوقه هفته بیستم و یکم لیگ برتر فوتبال، استقلال - شهر خودرو
دیدار معوقه هفته بیستم و یکم لیگ برتر فوتبال، استقلال - شهر خودرو
دیدار معوقه هفته بیستم و یکم لیگ برتر فوتبال، استقلال - شهر خودرو
دیدار معوقه هفته بیستم و یکم لیگ برتر فوتبال، استقلال - شهر خودرو
دیدار معوقه هفته بیستم و یکم لیگ برتر فوتبال، استقلال - شهر خودرو
فرهاد مجیدی سرمربی تیم فوتبال استقلال
دیدار معوقه هفته بیستم و یکم لیگ برتر فوتبال، استقلال - شهر خودرو
دیدار معوقه هفته بیستم و یکم لیگ برتر فوتبال، استقلال - شهر خودرو
منبع : خبرگزاری ايسنا