پایگاه خبری ایران خبر 5 بهمن 1400 ساعت 9:45 https://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/173596/کاهش-۱۸-درصدی-بارش-باران-گلستان-۲۳-درصد-ذخایر-آبخوان-های -------------------------------------------------- عنوان : کاهش ۱۸ درصدی بارش باران در گلستان/ ۲۳ درصد کاهش در ذخایر آبخوان‌های گلستان -------------------------------------------------- ایسنا/گلستان متن : به گزارش ایران خبر، سید محسن حسینی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به اینکه آمار به دست آمده در ایستگاههای شرکت آب منطقه ای استان گلستان مبنای ما برای ارائه گزارشات مرتبط با حوزه کاری ماست، اظهار کرد: سنجش میزان بارندگی، ذخیره آبخوانها و ... از جمله مواردی است که با استناد به این آمارها به دست می آید. وی با بیان اینکه در بازه زمانی ابتدای مهر تا پایان دی ماه یعنی چهار ماهه گذشته مقدار بارندگی تجمعی متوسط در استان ۱۴۲ میلیمتر بوده است، افزود: این آمار نسبت به آمار بلند مدت استان گلستان که ۱۷۲ میلی متر است، ۱۸ % کاهش را نشان می‌دهد. مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان گلستان در تشریح میزان افزای شو کاهش بارش در حوضه های آبریز مختلف استان، خاطرنشان کرد: در حوضه آبریز گرگانرود ۱۵ % کاهش بارش نسبت به بازه زمانی بلند مدت را شاهد هستیم که این کاهش بارش در حوضه آبریز اترک سفلی به 28 درصد می رسد. حسینی از کاهش بارش بارش نسبت به دوره زمانی بلند مدت به میزان 11 درصد در حوضه آبریز قره سو خبر داد و گفت: در حوضه آبریز نکارود علیا نیز آمار ایستگاههای شرکت منطقه ای نشان دهنده کاهش 47 درصدی بارش باران نسبت به دوره بلند مدت است. وی با تاکید بر اینکه تنها افزایش بارش در بازه زمانی بلند مدت در استان گلستان متعلق به حوضه آبریز خلیج گرگان با یک درصد افزایش است، ادامه داد: متوسط دمای اندازه گیری شده  استان در بازه زمانی چهارماهه گذشته نیز ۱۲.۱ درجه سانتیگراد که نسبت به آمار بلندمدت که ۱۱.۹ درجه سانتیگراد بوده، ۰.۲ درجه سانتی گراد افزایش را نشان می دهد.  مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان گلستان با اشاره به رواناب اندازه گیری شده در ایستگاههای شاخص رودخانه های اصلی استان، گفت: آمار به دست آمده در این ایستگاهها بین ۹۲ درصد کاهش تا ۶ درصد افزایش را نسبت به آمار دوره بلند مدت نشان می‌دهد.  حسینی  ذخیره آبخوانهای استان گلستان را در حال حاضر حدود ۲۹۱ میلیون متر مکعب دانست و تاکید کرد: این میزان حدود ۲۳ % کاهش را نسبت به آمار دوره بلند مدت نشان میدهد به شکلی که آبخوان‌های کم عمق حدود ۲۲۰ میلیون مترمکعب  و آبخوان‌های عمیق حدود ۷۱ میلیون متر مکعب کاهش را تجربه می کنند.