پایگاه خبری ایران خبر 27 آذر 1398 ساعت 17:06 https://www.irankhabar.ir/fa/doc/video/143397/فیلم-وضعیت-اهواز-باران -------------------------------------------------- عنوان : فیلم/ وضعیت اهواز پس از باران! -------------------------------------------------- متن :