فردوسی به ما آموخت عشق به وطن مقدم بر هر امر دیگر است

خبرگزاری مهر , 26 ارديبهشت 1402 ساعت 8:13

وزیر امور خارجه کشورمان به مناسبت روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم فردوسی در پیامی نوشت: فردوسی به ما آموخت عشق به ارزش‌ها و عشق به وطن و حفظ استقلالش، مقدم بر هر امر دیگری است.


به گزارش ایران خبر، وزیر امور خارجه کشورمان به مناسبت روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم فردوسی در پیامی نوشت: فردوسی به ما آموخت عشق به ارزش‌ها و عشق به وطن و حفظ استقلالش، مقدم بر هر امر دیگری است.

امیرعبداللهیان در پیام خود دو بیت زیر از اشعار حکیم ابوالقاسم فردوسی را منتشر کرد و در ادامه نوشت: روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی گرامی باد.

چو ‎ایران مباشد تن من مباد
بدین بوم و بر زنده یک تن مباد

اگر سر به سر تن به کشتن دهیم
از آن به که کشور به دشمن دهیم


کد مطلب: 183982

آدرس مطلب: https://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/183982/فردوسی-آموخت-عشق-وطن-مقدم-امر-دیگر

ایران خبر
  https://www.irankhabar.ir