کد مطلب: 167946
 
تاریخ انتشار : شنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۵:۵۰
۴ هزار میلیارد ریال از منابع سازمان هدفمندسازی یارانه ها در راستای امور رفاهی، تغذیه امور دانشجویان و بازگشایی دانشگاه ها به وزارت بهداشت، درمان و علوم پزشکی پرداخت شد.
 

به گزارش ایران خبر، به نقل از سازمان هدفمندی یارانه‌ها، ۴ هزار میلیارد ریال از منابع سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در راستای امور رفاهی، تغذیه امور دانشجویان و بازگشایی دانشگاه‌ها به وزارت بهداشت، درمان و علوم پزشکی پرداخت شد.

طبق اعلام این سازمان، بر اساس قانون بودجه سال جاری ۲ هزار میلیارد ریال به سازمان امور دانشجویان واریز شد که با احتساب واریزی قبل به مبلغ هزار میلیارد ریال جمعاً ۳ هزار میلیارد ریال به این سازمان واریز شده است که به این صورت پیش بینی صورت گرفته بصورت کامل در این حوزه تخصیص داده شد.

همچنین بر اساس قانون بودجه سال جاری، ۲ هزار میلیارد ریال به صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پرداخت شد که با توجه به پیش بینی صورت گرفته و با احتساب واریزی قبل به مبلغ ۲ هزار هفتصد میلیارد ریال، جمعاً ۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال به حساب این صندوق واریز شد و پیش بینی انجام شده در این بخش نیز بصورت کامل توسط سازمان هدفمندسازی تخصیص کامل داده شد.

منبع : خبرگزاری مهر