کد مطلب: 163170
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۶ تير ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۲۱
اعضای شورای شهر تهران پرونده چند پلاک ثبتی دیگر را با رای باغ بستند.
 

به گزارش ایران خبر، در سیصد و پنجمین جلسه علنی شورای شهر تهران، چندین مورد پرونده پلاک ثبتی باغات مورد بررسی قرار گرفت بر همین اساس محمد سالاری به قرائت گزارش کمیسیون شهرسازی و معماری در این خصوص پرداخت و گفت: اولین پرونده پلاک ثبتی مربوط به قطعه زمینی به مساحت ۹۸۷ متر در خیابان باهنر واقع در منطقه یک است که در سند آن عبارت «قطعه زمین مسکونی» آمده است و کاربری قدیم آن هم مسکونی بوده است.

وی افزود: کمیسیون ماده هفت این ملک را با داشتن ۷۹ اصله درخت باغ اعلام کرده و این درحالیست که حدنصاب درختان آن ۳۹ اصله است و لذا کمیسیون شهرسازی و معماری با توجه به حدنصاب درختان و عکس های هوایی آن را باغ می‎ داند.

به گزارش ایران خبر، نظر کمیسیون بدون مخالف و موافق به رای گذاشته شد و با ۱۳ رای موافق به تصویب رسید.

سالاری در ادامه گفت: پلاک ثبتی دوم قطعه زمینی به مساحت ۵۹۶ متر در خیابان شهید باهنر واقع در منطقه یک است که عبارت «یک قطعه زمین با بنای احداثی» در سند آن آمده و سند مادر آن هم «یک قطعه زمین» بوده و کاربری قدیم آن مسکونی.

به گفته سالاری، کمیسیون ماده هفت در سال ۹۹ با ۲۶ اصله درخت آن را باغ خوانده و حدنصاب درختان آن ۲۸ اصله شمرده شده است. لذا کمیسیون شهرسازی و معماری آن را با توجه به عکس‎های هوایی باغ می‌داند.

در نهایت این پرونده نیز بدون مخالف و موافق به رای گذاشته شد و نظر کمیسیون با ۱۴ رای موافق به تصویب رسید.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا ادامه داد: سومین پرونده پلاک ثبتی قطعه زمینی با مساحت ۱۹۳۰ متر واقع در جماران در منطقه یک بود که عبارت «یک قطعه زمین مشجر» در سند آن آمده بود و کاربری قدیم آن هم مسکونی بوده است و کمیسیون ماده هفت در سال ۹۹ آن را دارای شرایط باغ بودن دانسته است. اما دیوان عدالت اداری رای کمیسیون ماده ۷ را ابطال کرده است. حال کمیسیون شهرسازی و معماری آن را با توجه به متن سند و ۷۷ اصله درخت، باغ می‌داند.

در ادامه جلسه نظر کمیسیون بدون موافق و مخالف به رای گذاشته شد و با ۱۵ رای موافق به تصویب رسید.

محمد سالاری در جریان بررسی پرونده دیگری گفت:  چهارمین پرونده پلاک ثبتی، قطعه زمینی به مساحت ۹۲۶۷ متر در بلوار امیرکبیر واقع در منطقه ۲۲ است که در سال ۷۶ یک قطعه زمین مزروعی بوده و کمیسیون ماده هفت آن را در سال ۹۱ باغ دانسته ولی دیوان عدالت اداری این رای را ابطال کرده است.

وی افزود: همچنین کمیسیون ماده ۱۲ هم آن را دایر مزروعی می ‎داند و لذا کمیسیون شهرسازی آن را باغ نمی‌داند.

در نهایت نظر کمیسیون به رای گذاشته شد و با ۱۱ رای موافق به تصویب رسید.

منبع : خبرگزاری ايسنا