کد مطلب: 184127
 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۳:۳۷
مهاجران آواره مکزیک در مرز جنوبی آمریکا جمع شده‌اند تا شاید زمانی بتوانند از مرز عبور کنند.
 
آوارگان مکزیکی در مرزهای آمریکا
آوارگان مکزیکی در مرزهای آمریکا
آوارگان مکزیکی در مرزهای آمریکا
آوارگان مکزیکی در مرزهای آمریکا
آوارگان مکزیکی در مرزهای آمریکا
آوارگان مکزیکی در مرزهای آمریکا
آوارگان مکزیکی در مرزهای آمریکا
آوارگان مکزیکی در مرزهای آمریکا
آوارگان مکزیکی در مرزهای آمریکا
آوارگان مکزیکی در مرزهای آمریکا
آوارگان مکزیکی در مرزهای آمریکا
آوارگان مکزیکی در مرزهای آمریکا
آوارگان مکزیکی در مرزهای آمریکا
آوارگان مکزیکی در مرزهای آمریکا
آوارگان مکزیکی در مرزهای آمریکا
آوارگان مکزیکی در مرزهای آمریکا
آوارگان مکزیکی در مرزهای آمریکا
آوارگان مکزیکی در مرزهای آمریکا
منبع : خبرگزاری مهر