احمد حسنی

تصاویر / اجتماع اعتراضی حوزویان خراسان رضوی علیه شارلی ابدو

خبرگزاری مهر , 19 دی 1401 ساعت 21:19

به دنبال هتاکی نشریه فرانسوی «شارلیکد مطلب: 181538

آدرس مطلب: https://www.irankhabar.ir/fa/doc/gallery/181538/2/تصاویر-اجتماع-اعتراضی-حوزویان-خراسان-رضوی-علیه-شارلی-ابدو

ایران خبر
  https://www.irankhabar.ir