کد مطلب: 180376
 
تاریخ انتشار : جمعه ۱۳ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۰۸:۳۸
پس از سپری شدن بیش از ۴۰ روز بی باران پاییزی در یزد، امروز شهر جهانی یزد زیر باران نفسی تازه کرد.
 
نخستین باران پاییزی در شهر جهانی
نخستین باران پاییزی در شهر جهانی
نخستین باران پاییزی در شهر جهانی
نخستین باران پاییزی در شهر جهانی
نخستین باران پاییزی در شهر جهانی
نخستین باران پاییزی در شهر جهانی
نخستین باران پاییزی در شهر جهانی
نخستین باران پاییزی در شهر جهانی
نخستین باران پاییزی در شهر جهانی
نخستین باران پاییزی در شهر جهانی
نخستین باران پاییزی در شهر جهانی
نخستین باران پاییزی در شهر جهانی
نخستین باران پاییزی در شهر جهانی
نخستین باران پاییزی در شهر جهانی
نخستین باران پاییزی در شهر جهانی
نخستین باران پاییزی در شهر جهانی
نخستین باران پاییزی در شهر جهانی
نخستین باران پاییزی در شهر جهانی
نخستین باران پاییزی در شهر جهانی
نخستین باران پاییزی در شهر جهانی
نخستین باران پاییزی در شهر جهانی
نخستین باران پاییزی در شهر جهانی
نخستین باران پاییزی در شهر جهانی
نخستین باران پاییزی در شهر جهانی
منبع : خبرگزاری مهر