کد مطلب: 175033
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۵۰
کاهش استفاده از ماسک و عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی توسط کسبه و مردم در سطح شهر و بازار گرگان باعث افزایش مبتلایان به اُمیکرون شده است.
 
جولان اُمیکرون در بازار گرگان
جولان اُمیکرون در بازار گرگان
جولان اُمیکرون در بازار گرگان
جولان اُمیکرون در بازار گرگان
جولان اُمیکرون در بازار گرگان
جولان اُمیکرون در بازار گرگان
جولان اُمیکرون در بازار گرگان
جولان اُمیکرون در بازار گرگان
جولان اُمیکرون در بازار گرگان
جولان اُمیکرون در بازار گرگان
جولان اُمیکرون در بازار گرگان
جولان اُمیکرون در بازار گرگان
جولان اُمیکرون در بازار گرگان
جولان اُمیکرون در بازار گرگان
جولان اُمیکرون در بازار گرگان
جولان اُمیکرون در بازار گرگان
جولان اُمیکرون در بازار گرگان
جولان اُمیکرون در بازار گرگان
جولان اُمیکرون در بازار گرگان
جولان اُمیکرون در بازار گرگان
جولان اُمیکرون در بازار گرگان
جولان اُمیکرون در بازار گرگان
جولان اُمیکرون در بازار گرگان
جولان اُمیکرون در بازار گرگان
جولان اُمیکرون در بازار گرگان
جولان اُمیکرون در بازار گرگان
جولان اُمیکرون در بازار گرگان
جولان اُمیکرون در بازار گرگان
جولان اُمیکرون در بازار گرگان
جولان اُمیکرون در بازار گرگان
منبع : خبرگزاری مهر