کد مطلب: 174587
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۰ ساعت ۱۷:۰۲
 
سخنرانی صادق خلیلیان استاندار خوزستان در مراسم آغاز به کار نمایشگاه صنعت نفت خوزستان
آغاز به کار نمایشگاه صنعت نفت خوزستان
حمیدرضا گلپایگانی مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در مراسم آغاز به کار نمایشگاه صنعت نفت خوزستان
سخنرانی علیرضا دانشی مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در مراسم آغاز به کار نمایشگاه صنعت نفت خوزستان
آغاز به کار نمایشگاه صنعت نفت خوزستان
سخنرانی صادق خلیلیان استاندار خوزستان در مراسم آغاز به کار نمایشگاه صنعت نفت خوزستان
رحیم امیری معاون پشتیبانی سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان در مراسم آغاز به کار نمایشگاه صنعت نفت خوزستان
آغاز به کار نمایشگاه صنعت نفت خوزستان
آغاز به کار نمایشگاه صنعت نفت خوزستان
آغاز به کار نمایشگاه صنعت نفت خوزستان
آغاز به کار نمایشگاه صنعت نفت خوزستان
آغاز به کار نمایشگاه صنعت نفت خوزستان
آغاز به کار نمایشگاه صنعت نفت خوزستان
آغاز به کار نمایشگاه صنعت نفت خوزستان
آغاز به کار نمایشگاه صنعت نفت خوزستان
آغاز به کار نمایشگاه صنعت نفت خوزستان
آغاز به کار نمایشگاه صنعت نفت خوزستان
آغاز به کار نمایشگاه صنعت نفت خوزستان
آغاز به کار نمایشگاه صنعت نفت خوزستان
غرفه جهاد دانشگاهی در نمایشگاه تخصصی صنعت نفت و حفاری خوزستان
غرفه جهاد دانشگاهی در نمایشگاه تخصصی صنعت نفت و حفاری خوزستان
غرفه جهاد دانشگاهی در نمایشگاه تخصصی صنعت نفت و حفاری خوزستان
غرفه جهاد دانشگاهی در نمایشگاه تخصصی صنعت نفت و حفاری خوزستان
سیدعلیرضا علوی رییس سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان در نمایشگاه صنعت نفت خوزستان
غرفه جهاد دانشگاهی در نمایشگاه تخصصی صنعت نفت و حفاری خوزستان
غرفه جهاد دانشگاهی در نمایشگاه تخصصی صنعت نفت و حفاری خوزستان
غرفه جهاد دانشگاهی در نمایشگاه تخصصی صنعت نفت و حفاری خوزستان
غرفه جهاد دانشگاهی در نمایشگاه تخصصی صنعت نفت و حفاری خوزستان
غرفه جهاد دانشگاهی در نمایشگاه تخصصی صنعت نفت و حفاری خوزستان
آغاز به کار نمایشگاه صنعت نفت خوزستان
منبع : خبرگزاری ايسنا