کد مطلب: 173763
 
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۳۸
نخستین نشست خبری شهردار مشهد با حضور اصحاب رسانه چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰ در سالن همایش‌های نمایشگاه بین‌المللی مشهد برگزار شد.
 
نخستین نشست خبری شهردار مشهد
نخستین نشست خبری شهردار مشهد
نخستین نشست خبری شهردار مشهد
نخستین نشست خبری شهردار مشهد
نخستین نشست خبری شهردار مشهد
نخستین نشست خبری شهردار مشهد
نخستین نشست خبری شهردار مشهد
نخستین نشست خبری شهردار مشهد
نخستین نشست خبری شهردار مشهد
نخستین نشست خبری شهردار مشهد
نخستین نشست خبری شهردار مشهد
نخستین نشست خبری شهردار مشهد
نخستین نشست خبری شهردار مشهد
نخستین نشست خبری شهردار مشهد
نخستین نشست خبری شهردار مشهد
نخستین نشست خبری شهردار مشهد
نخستین نشست خبری شهردار مشهد
نخستین نشست خبری شهردار مشهد
نخستین نشست خبری شهردار مشهد
نخستین نشست خبری شهردار مشهد
نخستین نشست خبری شهردار مشهد
نخستین نشست خبری شهردار مشهد
نخستین نشست خبری شهردار مشهد
نخستین نشست خبری شهردار مشهد
نخستین نشست خبری شهردار مشهد
نخستین نشست خبری شهردار مشهد
نخستین نشست خبری شهردار مشهد
نخستین نشست خبری شهردار مشهد
نخستین نشست خبری شهردار مشهد
نخستین نشست خبری شهردار مشهد
منبع : خبرگزاری ايسنا