کد مطلب: 173690
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۵ بهمن ۱۴۰۰ ساعت ۱۵:۰۳
نشست خبری دومین جشنواره بین المللی رسانه‌ای امام رضا (
 
حمیدرضا مقدم فر عضو هیات اجرایی دومین جشنواره بین المللی رسانه ای امام رضا(ع) در حال ورود به سالن محل برگزاری نشست خبری این جشنواره است
حمیدرضا مقدم فر عضو هیات اجرایی دومین جشنواره بین المللی رسانه ای امام رضا(ع) و اکبر نصرالهی دبیر علمی این جشنواره پیش از آغاز نشست خبری در حال گفتگو با یکدیگر هستند
محسن هوشمند دبیر اجرایی دومین جشنواره بین المللی رسانه ای امام رضا(ع) در حال سخنرانی در نشست خبری این جشنواره است
اکبر نصرالهی دبیر علمی دومین جشنواره بین المللی رسانه ای امام رضا(ع) در حال سخنرانی در نشست خبری این جشنواره است
اعضای هیات علمی و اجرایی دومین جشنواره بین المللی رسانه ای امام رضا(ع) در نشست خبری این جشنواره حضور دارند
حمیدرضا مقدم فر عضو هیات علمی دومین جشنواره بین المللی رسانه ای امام رضا(ع) در حال سخنرانی در نشست خبری این جشنواره است
عبدالکریم خیامی عضو هیات علمی دومین جشنواره بین المللی رسانه ای امام رضا(ع) در نشست خبری این جشنواره حضور دارد
نشست خبری دومین جشنواره بین المللی رسانه ای امام رضا(ع) صبح سه شنبه با حضور اصحاب رسانه برگزار شد
عبدالکریم خیامی عضو هیات علمی دومین جشنواره بین المللی رسانه ای امام رضا(ع) در حال سخنرانی در نشست خبری این جشنواره است
اکبر نصرالهی دبیر علمی دومین جشنواره بین المللی رسانه ای امام رضا(ع) در حال سخنرانی در نشست خبری این جشنواره است
اکبر نصرالهی دبیر علمی و حمیدرضا مقدم فر عضو هیات علمی دومین جشنواره بین المللی رسانه ای امام رضا(ع) در نشست خبری این جشنواره در حال گفتگو با یکدیگر هستند
منبع : خبرگزاری مهر