کد مطلب: 169077
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۷:۰۹
در پی درگیری بین نیروهای پلیس سودان و تظاهرات کنندگان در برابر پارلمان این کشور دستکم ۲۳ نفر زخمی شدند.
 
۲۳ زخمی در درگیری بین پلیس سودان و معترضان
۲۳ زخمی در درگیری بین پلیس سودان و معترضان
۲۳ زخمی در درگیری بین پلیس سودان و معترضان
۲۳ زخمی در درگیری بین پلیس سودان و معترضان
۲۳ زخمی در درگیری بین پلیس سودان و معترضان
۲۳ زخمی در درگیری بین پلیس سودان و معترضان
۲۳ زخمی در درگیری بین پلیس سودان و معترضان
۲۳ زخمی در درگیری بین پلیس سودان و معترضان
منبع : خبرگزاری مهر