کد مطلب: 166461
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۴۲
مراسم تشییع مهرداد ذوالنور، گرافیست و عکاس و جمشید سماواتیان، نقاش یکشنبه ۲۵ مهر برگزار شد و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده شدند.
 
مراسم تشییع پیکر مهرداد ذوالنور
مراسم تشییع پیکر مهرداد ذوالنور
مراسم تشییع پیکر مهرداد ذوالنور
مراسم تشییع پیکر مهرداد ذوالنور
مراسم تشییع پیکر مهرداد ذوالنور
مراسم تشییع پیکر مهرداد ذوالنور
مراسم تشییع پیکر مهرداد ذوالنور
مراسم تشییع پیکر مهرداد ذوالنور
مراسم تشییع پیکر مهرداد ذوالنور
مراسم تشییع پیکر مهرداد ذوالنور
مراسم تشییع پیکر مهرداد ذوالنور
مراسم تشییع پیکر مهرداد ذوالنور
مراسم تشییع پیکر مهرداد ذوالنور
مراسم تشییع پیکر مهرداد ذوالنور
مراسم تشییع پیکر مهرداد ذوالنور
مراسم تشییع پیکر مهرداد ذوالنور
مراسم تشییع پیکر مهرداد ذوالنور
مراسم تشییع پیکر مهرداد ذوالنور
مراسم تشییع پیکر مهرداد ذوالنور
مراسم تشییع پیکر جمشید سماواتیان
مراسم تشییع پیکر جمشید سماواتیان
مراسم تشییع پیکر جمشید سماواتیان
مراسم تشییع پیکر جمشید سماواتیان
مراسم تشییع پیکر جمشید سماواتیان
منبع : خبرگزاری ايسنا